Certifikáty

Od roku 2017 sme držiteľmi certifikátov:

EN ISO 9001:2015, EN ISSO 14001:2015, PEFC ST 2002:2013
Spoločnosť VALEUR, s.r.o. pôsobí na polygrafickom trhu už vyše 20 rokov. Snažíme sa ponúkať nadštandardný a individuálny prístup svojím klientom. Sme flexibilný a inovatívny, neustále investujeme do nových technológii s cieľom zvýšenia kvality a zefektívnenia technologických procesov. V roku 2017 sme sa rozhodli, že našu spoločnosť posunieme opäť o čosi vpred. Kvalitu našej práce sme si nechali overiť a potvrdiť medzinárodne platným a uznávaným nástrojom.

Na základe certifikačného auditu, ktorý vykonala spoločnosť Tüv süd Slovakia s.r.o., sme obdržali významné certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva. Spoločnosť VALEUR, s.r.o. je tak v súčasnosti jednou z mála spoločností v polygrafickom priemysle na Slovensku, ktorej sa podarilo získať uvedené ohodnotenie kvality služieb. Nami získané certifikáty:

EN ISO 9001:2015
Medzinárodná norma opisujúcu požiadavky na systém manažérstva kvality, ktorá je vydávaná Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Je to štandard respektíve norma, ktorá slúži ako referenčný model pre nastavenie základných riadiacich procesov v organizácii, ktoré pomáhajú neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných výrobkov alebo služieb a spokojnosť zákazníka (preto systém riadenia kvality). Je to norma procesne orientovaná. Rovnako ako ostatné normy ISO vyžaduje následnú certifikáciu zavedeného systému riadenia (zavedených procesov) v organizácii.

EN ISSO 14001:2015
Medzinárodná norma opisujúca požiadavky na systém environmentálneho manažérstva, ktorá je vydávaná Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku. Norma definuje zásady ekologického systému riadenia (EMS) – t.j. systému, podľa ktorého organizácie kontrolujú svoj vplyv na životné prostredie. Hlavným cieľom normy je pomáhať organizáciám neustále zlepšovať ich vplyv na životné prostredie v súlade s platnými právnymi predpismi. Prijatím normy ISO 14001 si organizácie stanovujú vlastné ciele a merania výkonnosti pre plnenie cieľov. ISO 14001 je známa ako všeobecná norma systému environmentálneho manažérstva a preto je ju možné aplikovať vo všetkých typoch organizácií.

PEFC ST 2002:2013
PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevené produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

Fakturačné údaje

VALEUR, s.r.o.
Múzejná 208/4
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

IČO: 34119850
DIČ: 2020365435
IČ DPH: SK2020365435