Dôraz na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť

Moderná tlačiareň spoločnosti VALEUR je zapojená do systému PEFC
Spoločnosť VALEUR, s.r.o. je ofsetová hárková tlačiareň so sídlom v Dunajskej Strede, poskytujúca svoje služby v oblasti
polygrafie reklamným a produkčným agentúram, grafickým štúdiám a klientom s vysokými nárokmi a očakávaniami. Konateľ a spolumajiteľ Mgr. Marek KMETIK hovorí, že spoločnosť VALEUR je tu už viac ako 25 rokov pre tých, ktorí vyžadujú
profesionálny ale zároveň individuálny prístup. V rozhovore pre časopis LES & Letokruhy odpovedal na naše otázky.
■ Kedy bola tlačiareň založená a ako sa
v uplynulých rokoch rozvíjala?
História tlačiarne siaha až do roku 1992
kedy zakladateľ Zdenek Kugler začal s podnikaním v oblasti polygrafie. V začiatkoch priestory
garáže slúžili ako výrobná hala a v nej bolo zopár starých strojových zariadení.Takto to fungovalo až do roku 1995, kedy sa podnikanie
zmenilo na spoločnosť s ručením obmedzeným
a vznikla spoločnosť VALEUR, s.r.o. Kľúčovým
míľnikom bol rok 2000, kedy sa sídlo a výrobné
priestory firmy presunuli do Dunajskej Stredy.
O päť rokov na to sa podarilo v tlačiarni nainštalovať prvý štvorfarebný tlačový stroj a zariadenie na osvit tlačových platní.
■ V tomto období ste vstúpili do tlačiarne ako spolumajiteľ. Čo to znamenalo
pre jej prevádzku a zameranie?
Tlačiareň sa začala orientovať viac na tlač plnofarebných reklamných a produktových materiálov, pričom predtým sa zameriavala skôr
na tlač tzv. paperback publikácií v jednej farbe.
Od roku 2005 to už nabralo rýchly spád, každým rokom pribúdali novšie a modernejšie
technológie. Vyvrcholilo to až v tomto roku,
kedy sa podarilo v našej tlačiarni nainštalovať
jeden z najmodernejších tlačových strojov dostupných na trhu. Táto akvizícia nám umožní
v budúcnosti posilniť naše pozície nielen
na slovenskom trhu, ale pomôže nám etablovať
sa na trhu okolitých štátov EÚ.
■ Môžete bližšie predstaviť našim čitateľom túto významnú akvizíciu?
Ide o osemfarebný ofsetový tlačový stroj
KOMORI Lithrone GL837P – LED UV formátu A1
(640 x 940 mm), ktorý potláča hárok obojstranne jedným prechodom. Dokáže na jeden
prechod potlačiť až 16 plnofarebných strán formátu A4. Stroj je vybavený najmodernejším LED
UV sušením, čo znamená, že na tlač využíva vysoko reaktívne LED UV farby. Tento systém sušenia má niekoľko výhod. Hárky nie je potrebné
lakovať a ďalej zušľachťovať a je možné ich
ihneď po vytlačení ďalej knihársky spracovať.
Toto na jednej strane skracuje výrobný čas a zároveň to má priaznivý vplyv na konečnú cenu
výrobku. Úplnou absenciou práškovania, ktoré
sa využíva pri štandardnej ofsetovej tlači hlavne
kvôli zabráneniu otieraniu a rozmazaniu tlačeného obrazu, teda nevylučovaním prášku
do pracovného prostredia šetríme prírodu,
chránime zamestnancov a zabraňujeme vdychovaniu škodlivých látok.
■ Podnikateľské subjekty sa vždy
snažia na trhu nájsť svoje miesto a nezameniteľnú identitu hľadaním odpovede na otázky typu, ako sa odlíšiť od
konkurencie, akým smerom sa uberať
alebo čo ponúknuť aby boli iní. Našli ste
v spoločnosti VALEUR odpovede na tieto
otázky?
Áno, dospeli sme k názoru, že nie je potrebné vymýšľať niečo nové, ale stačí sa zamerať
na to, čo robiť vieme a každým dňom to krôčik
po krôčiku zdokonaľovať. Našim primárnym
cieľom je poskytovať kvalitné polygrafické služby s pridanou hodnotou. Ak chce tlačiareň v súčasnosti vôbec prežiť, musí spĺňať tri základné
atribúty, ktorými sú kvalita, cena a termín. My
robíme všetko preto aby sme tieto kritériá posunuli o úroveň vyššie. Preto sme sa okrem
modernizácie technológií a neustálych inovácií
výrobných procesov rozhodli venovať pozornosť
a klásť dôraz viac na životné prostredie a spoločenskú zodpovednosť.
■ Aké riešenia ste v tejto oblasti našli
pre vašu firmu?
Za prirodzené nám pripadalo pristúpiť k certifikácii systému PEFC, ktorý prostredníctvom
podpory trvalo udržateľného obhospodarovania
lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné
produkty lesa sú produkované za dodržiavania
najvyšších ekologických, sociálnych a etických
štandardov. Spolupracujeme s niekoľkými tuzemskými a zahraničnými odberateľmi, ktorí
tento systém aplikujú a spoluprácu s dodávateľmi podmieňujú práve certifikátom PEFC.
■ Ďakujem za rozhovor.
Jozef Marko

Leave A Comment